Hallituksen virkamiesten muistiossa huomautetaan, että euro-päätöksistä saattaa johtua jopa eduskunnan joutuminen käräjäoikeuteen.

Eduskunnan, jonka tehtävänä on säätää Suomen lait, suvereniteetti on Perutuslaissa säädetty niin vahvaksi, etteivät kansanedustajat ole velvollisia noudattamaan muuta lakia kuin Perustuslakia. Ja totuutta. Nyt se asema on uhattuna ja eduskunnalle asetettu velvollisuus noudattaa myös Brysselistä asetettua budjettivelvoitetta.
En ota kantaa siihen, pitäisikö joutua, mutta ainakin Perustuslakiin tulee Brysselin kokoinen reikä.

Tuo "lisäys" tehtiin Perutuslakiin ainakin eräiden perustuslakijuristien mukaan jo liityttäessä EU-alueeseen vuonna 1994.
Mitähän muuta silloin päätettiinkään?

Tähän mennessä on ilmennyt vain päätös markasta luopumisesta. Siitä silloinen PM Esko Aho painotti eduskunnan puhujapöntöstä, että euroon liittymisestä "päätetään myöhemmin erikseen".
Kun se "myöhemmin" aikanaan koitti, ilmoittivat uusi PM Paavo Lipponen ja valtiovarainministerinsä Sauli Niinistö, että siitä päätettiin jo EU:hun liityttäessä.
Olikohan se myös kansalaisten tahto, että samalla luovuttiin myös markasta?
Rohkenen epäillä, niin tarkoille kansaäänestys meni.
Lipposen ja Niinistön tahto se näytti kuitenkin olleen. Eikä kumpikaan ole halukas muistelemaan episodia ainakaan kesken presidentinvaalikamppailunsa.