Nk. koulupudokkaat ovat - syystäkin - puhuttaneet; kelvollisia ratkaisuja ei ole liiemmin esitetty.
Vuosittain jää muutama sata peruskoulun päättänyttä ilman jatkokoulutuspaikkaa.
Ilman ammattia on vaikea rakentaa tulevaisuuttaan.

Eräs, tosin huono vaihtoehto on nk. työharjoittelu tai työelämävalmennus. Huono siksi, että kummassakin teetetään palkatonta työtä. Työmarkkinapäiväraha ei mahdollisella muutaman euron suuruisella ylläpitokorvauksella lisättynäkään täytä mitään minimipalkan normeja.
Noiden työllistämiskeinojen piirissä on jo 15.200 lähinnä nuorta henkilöä. Niiden lisäksi työ- ja elinkeinohallinnon järjestämään koulutukseen sisältyy usein eri pituisia työssäoppimisjaksoja, palkattomasti nekin.

Niiden lisäksi on yli 20.000 alle 35-vuotiasta eläkeläistä; pääasiassa mielenterveydellisten ongelmin vuoksi.

Ongelman suuruutta korostaa myös tieto, että runsas 100.000 nuorta ei kuulu minkään eläkejärjestelmän piiriin. He ovat "kadonneet" tilastoista - ja löytyvät aikanaan nykyisten n. 100.000 pelkän kansaneläkkeen varassa olevan tilalle.