Verotusta on järjestelmällisesti siirretty kohti tasaveroa suuntaamalla veronkevennykset suurituloisille samalla kun on korotettu kaikilta tasasuuruisina perittäviä taksoja sekä ALV, ympäristö- ja energiaveroja. Suunta on naamioitu tuloveron alennuksilla.

Verokertymä ei riipu veromallista, sitä voidaan alentaa tai korottaa mallista riippumatta, myös progressiivisessa.
Tasaverotuksen periaate on kuitenkin selvä ja tunnustettu: nimenomaan suurituloiset hyötyvät siitä,
Kun pienituloisilla ei ole enää, mistä ottaa, joutuvat keskituloiset maksamaan suurituloisten veroalen. He maksavat myös pienituloisimmille sosiaalitukina korvatut maksut korkeampana kunnallisverona.

Erityisen huonosti on käynyt kaikista heikoimmassa asemassa oleville, kun alentunutta verokertymää on katettu taksoja korottamalla. Pelkästään terveydenhoitomaksujen korotus peräti 17%:lla vei monen vuoden eläkekorotukset.
Parhaassa asemassa olevat sen sijaan ovat saaneet laajasti muuttaa ansiotulojaan kevyemmin verotettaviksi pääomatuloista. Niistä ei tilitetä mitään kunnille, joten pääomatulojen saavat ovat saaneet nauttia kuntien palveluista vapaamatkustajina.