Jyväkylän on hankkiutunut kj. Pekka Kettusen erorahojen ohella toiseenkin kestojupakkaan: Jyväskylän Energian (JE) hanketta perustaa Keljonlahdelle lauhdesähköä turpeella tuottava "CHP-voimala". Jo nyt voidaan varmuudella sanoa, että valtuustolle annettiin väärää tietoa voimalan perusteista. Esimerkiksi kattila onkin osoittautunut aivan toiseksi, mitä valtuustolle kerrottiin.
Saamiensa tietojen perusteella valtuusto hyväksyi ponnen, jossa velvoitettiin biopolttoaineen määrä nostettavaksi "kattilan mahdollistamaan maksimiin", 70% polttoaineesta. Koska ponsi ei saa muuttaa tai laajentaa päätöstä, on tuossa sanottu se, millaiselle laitokselle valtuusto antoi investointiluvan.
"Sattumalta" juuri tuon valtuuston kokouksen nauhoitukset ovat kateissa.

Kattila tosin oli tilattu jo yli vuosi ennen valtuuston päätöstä, ja nykyisten tietojen mukaan takuuehdot eivät salli puupolttoainetta kuin enintään 30%:iin saakka, ja senkin pitäisi olla lähinnä koivun tuohta. Suurempi biopolttoaineosuus edellyttäisi 10-15 miljoonan euron lisäinvestointia. Vastahan alunperin arvioidut 180 miljoonaa ovat kohonneet 320 miljoonaan euroon.

Uusimpana mausteena Keljonlahden soppaan paljastettiin kaupunginjohtaja Markku Anderssonin ja JE:n hallituksen puheenjohtaja Timo Fredrikssonin allekirjoittama ultimaatumi Fortumille.
Kihlakunnansyyttäjä Martti Porvali on omalta osaltaan arvioinut kirityksen/kiristyksen yrityksen tunnusten täyttyvän ja tehnyt poliisille tutkintapyynnön. No, poliisihan tutkii, kun kihlakunnansyyttäjä sitä pyytää.
Myös Kilpailuviraston luulisi kiinnostuvan tuossa kirjeessä esitetystä kartelliväitteestä; onhan kirjeen lähettäjä itse osallinen kartelliksi arvioimassaan yhtiössä. Sen ulostuloa jouduttaneen odottamaan virka-ajan alkuun maanantaina.

Kartellien paljastuksista ensimmäisenä ehtivä saa vapautuksen seuraamuksista, muut maksavat senkin puolesta. Ongelma on vain, että nyt ei tuota ensimmäisenä ehtivää ole, joten kaikki osalliset maksavat, jos aihetta ilmenee.
Oman sivujuoni tulee myös kaupunginhallituksen päätöksestä myöntää JE:n tilivelvollisille vastuuvapaus; esittelijänä kj. Markku Andersson, joten perin vaikeaa lienee väittää, ettei KH tiennyt noistakaan käänteistä - tai niiden mahdollisista seuraamuksista. Toki jotkut hallituksen jäsenet saattoivat aidosti olla tietämättömiäkin, mutta vastuu on kollektiivien. Ainakin he tiesivät varmuudella, millä ainoalla tavalla yksittäinen päättäjä voi vapautua tuosta vastuusta.
Ei suinkaan ole pahaksi, että koko KH nyt miettii "hirttosilmukka kaulallaan" vallan ja vastuun yhteenkuuluvuutta.