Jyrki Kataisen hallitustunnustelu nk. kolmen suuren enemmistöhallituksesta päätyi umpikujaan, kun Perussuomalaiset ilmoittivat Kataisen kynnyskysymykseksi nostamista vakuusrahastoista, että eivät kelpaa. Eivät väliaikaiselle annettavat lisävakuudet eikä pysyväksi tarkoitettu vakuusmekanismi.

Sdp:n vastauksessa noita mekanismeja ei tyrmätty, mutta lueteltiin joukko lisäehtoja, jotka pitää täyttyä ollakseen hyväksyttävissä.

Oman pomminsa laukaisivat vihreät:
"Eurositoumuksia, joihin Kataisen kysymyksissä viitattiin, ei ole. Uudella hallituksella täysi vapaus tehdä omat päätöksensä."

Kataisen kysymysten EU-, ulko- ja turvallisuuspoliittisessa osiossa niistä kysyttiin:
"c) Oletteko valmiit hyväksymään Suomen jo tekemien sitoumuksien loppuunsaattamisen euroalueen sekä Suomen vakauden, talouskasvun ja työllisyyden turvaamiseksi?"

Ainakin minä jäin ihmettelemään, mitä "Suomen jo tekemiä sitoumuksia" Katainen viittauksellaan tarkoittaa.
Toivottavasti ei Kataisen nk. hiihtoliiton luvalla antamia henkilökohtaisia lupauksia.

Kun Kataisen hallitustunnustelun perusteeksi asettama "neuvottelu kokoomusjohtoisen enemmistöhallituksen muodostamiseksi" sai vastauksen, että ei noilla edellytyksillä, on tunnustelun epäonnistuminen enää toteamista vaille.

Teoreettisesti enemmistöhallituksen voi toki muodostaa jopa ilman keskustaa ja Perussuomalaisia, mutta silloin kokoomus joutuu suostumaan kaikkiin demareitten vaatimuksiin.
Se on niin mahdoton ajatuksenakin, että todennäköisempi vaihtoehto on asettaa seuraava tunnustelija koettamaan onneaan.
Nähdäkseni se on Jutta Urpilainen. Ja aikatauluksi veikkaan tätä viikkoa.