Ympäristöministeri Paula Lehtomäki ilmoitti ministerin lakisääteisessä sidosilmoituksessaan perheenjäsentensäkin omistuksen kaivosyhtiö Talvivaarassa; suuruutta hän ei paljastanut, mutta selvisihän se julkisesta osakerekisteristä muutenkin. Runsas 300.000 euroa; ei ehkä iso sijoitus ministerille, mutta melkoisen kokoinen asunto kuusamolaiselle kadun kulkijalle. Ja yli 10-kertaisti Lehtomäen osakesalkun.

Ilmoituksesta kehkeytyi valtava kiista esteellisyydestä, vaikka sellainen realisoituu vasta kun esteellinen on osallistunut päätöksentekoon tai valmisteluun. Sellaisia päätöksiähän hallitus ei ilmeisesti ole Lehtomäen perheen omistusaikana tehnytkään.
Yhtä tapausta epäillään: Lehtomäki vastasi elokuussa Talvivaaran tiedottamista koskevaan kirjalliseen kysymykseen. Hallinto-oikeuden professori Olli Mäenpää näki vastauksessa jääviyden; sillä oli merkitystä kansanedustajien arvioidessa suhtautumistaan Lehtomäen vastaukseen.

Jääviyden taakse on jäänyt piiloon vielä merkittävämpi kysymys:
Talvivaara ilmoitti helmikuussa aikeistaan rikastaa uraania; sen luvasta päättää hallitus, ja hakemus jätettiinkin 20.4.
Hallituksen jäsenenä Lehtomäellä voi olettaa olevan sellaista tietoa hakemuksen käsittelystä, mitä muilla osakkailla ei ole mahdollista saada. Pörssitermillä tuota kutsutaan sisäpiiritiedoksi.

Sisäpiiriläisyys ei ole sidottu asiasta päättämiseen tai valmistelemiseen, eli kyse ei ole vähäisimmässäkään määrin jääviyteen liittyvä. Sisäpiiriläisyys syntyy asiaan vaikuttava elimeen kuulumisesta.
Lehtomäeltä tuon voi katsoa alkaneen yhtiön julkisuuteen antamasta hankeilmoituksesta ja päättyvän siihen, kun hallituksen päätös julkaistaan.
Jos Lehtomäen perheen - puoliso sekä 1 ja 3-vuotiaat lapset - osakkeet hankittiin tuona ajanjaksona, on mitä ilmeisimmin kyse sisäpiirikaupasta.
Siitä voi saada enimmillään 4 vuotta vankeutta.