Hallituksen yllättäen ja pyytämättä tekemä päätös eläkeiän korottamisesta johtaa odotetusti jatkotoimiin: ammattiyhdistysliike vetäytyi Sata-komitean työstä ja jopa lakkohalukkuuttakin tuntuu olevan. Oppositiopuolueet puolestaan tekevät yhteisen välikysymyksen.
Tiukkasanaista vuoropuhelua on siis odotettavissa useallakin foorumilla.

Mutta mitä meidän pitäisi ajatella hallituksen päivittäin vaihtuvista selityksistä? Aivan aluksi on todettava hallituksen esitelleen päätöksen yhteisesti hyväksyttynä. Seuraavaksi PM Matti Vanhanen julistautui idean isäksi, kehitteli kuulemma mallin Rukan maastossa hiihdellessään, VVM Jyrki Katainen ilmoittautui kummiksi kertomalla asiaa harkitun jo pitemmän aikaa.

Nyt Vanhanen kuuluttaa avointa yhteistyötä AY-liikkeen kanssa tarjoamalla neuvotteluja idean toteuttamiseksi; päätöksestä ei kuitenkaan peräännytä, joten yhteistyö rajoittunee vain AY-liikkeen sitouttamiseen hankkeeseen, jota se ei halunnut eikä voinut kommentoida ennen päätöksen tekemistä.

Jyväskylässä lamatalkoita toteutetaan hieman toisin: taloudesta vastaava kaupunginhallitus nimitti itsensä taloustoimikunnaksi, joka - erilliseen palkkioon oikeutettuna - konsultoi kaupunginhallitusta talousasioissa. Jos kaupunginhallitus päätyi erilliseen toimikuntaan oman tietotaitonsa rajoittuneisuuden tunnustaen, niin ei kannata hämmästyä, vaikka se ei toisella nimikkeelläkään toimien ole onnistunut tuottamaan ainoatakaan ainakaan julkisuuteen saakka päätynyttä esitystä tarpeellisista tai edes mahdollisista toimenpiteistä.
Talousarvioon tulopuolelle yllättäen ja pyytämättä ilmaantunut n.18 Me:n reikä tuotiin käsittääkseni hallituksen tietoon kaupungin talousjohtaja Ari Hirvensalon taholta.

Jos kaupunginhallitus-taloustoimikunta onkin halvaantunut ongelmien edessä, ei kaupunki kuitenkaan aivan tuuliajolle ole jäänyt. Lautakuntien puheenjohtajat ja toimialajohtajat ovat nostaneet omaa profiiliaan julkaisemalla omia ehdotuksiaan etenkin sosiaali- ja terveyssektorin leikkauksista ja lähettelemällä kouluille paimenkirjeitä oppilaiden vanhempien kutsumiseksi sairastuneiden opettajien talkoosijaisiksi.
Jotenkin hämmentävää on, että toistaiseksi on esitelty vain lakisääteisten palveluiden leikkaamisia; toivottavasti se ei tarkoita, ettei muihin palveluihin puututtaisi lainkaan.

En usko, että lautakuntien puheenjohtajat tai toimialajohtajat olisivat aivan omin nokkinensa ryhtyneet esittämään jopa kuntaliitoksen järjestelysopimuksessa "osapuolia sitovasti" sovittujen hallintoperiaatteitten rikkomista. Paljon uskottavampana pidän sitä, että heillä olisi ollut "kuiskaaja", ehkäpä ohjeistaja tai peräti käskijäkin. Sylttytehdas löytynee kaupungin virkamiesten muodostamasta johtoryhmästä, johon kj Markku Anderssonin johdolla kuuluvat mm. apulaiskaupunginjohtajat Arto Lepistö, Timo Koivisto ja Pekka Utriainen.
Johtoryhmän tehtävänä on "kehittää, ohjata ja valvoa kaupunkikonsernin toimintaa sekä hoitaa tehtäväänsä yhteistyössä ja vuorovaikutuksessa poliittisen johdon kanssa."

Yhtymäkohta maan hallituksen omaksumaan menetelmäänkin löytyy, tosin toisen suuntaisena: yhteistyö ja vuorovaikutus poliittisen johdon kanssa rajoittuu johtoryhmän päätösten hyväksymiseen/hyväksyttämiseen poliittisissa elimissä.
Ehkä tuo oli yhtenä pontimena Perussuomalaisten 3-jäsenisen valtuustoryhmän jättämisessä hallitus- ja yleisemminkin lautakuntatyöskentelyn ulkopuolelle. Olen vakuuttunut, että "äänettömäksi yhtiömieheksi" alistetussa virkamiesjohdon marionettihallituksessa olisi tuotu esiin kriittisiäkin näkemyksiäkin kaupunkilaisten edun sivuuttavasta kamreeritaloudesta,