Sipoon maiden kaappauksesta Helsingille on tullut poliittinen farssi KTM Mauri Pekkarisen peruttua aiemman jääviyspäätöksensä. Saman päätöksen teki myös PM Matti Vanhanen.
Sinällään farssi ei ole se, että asiassa osallisena olevat helsinkiläiset ministerit ovat jäävänneet itsensä; niinhän saattoi jo terveellä maalaisjärjellä päätellä oikeudenmukaiseksi menettelytavaksi. Ensi kuun alussa eläkkeelle jäävän oikeuskanslerin Paavo Nikulan lausunto jääviyden tuovasta oman kannan julki tuomisesta ennen varsinaista päätöksentekoa johtaisi poliittisen järjestelmän umpikujaan. Se estäisi ehdokkaita kertomaan vaalikentilläkin näkemyksiään poliittisten kysymysten ratkaisemisesta. Jo siinä oli aineksia farssiin.

Varsinainen farssi syntyi, kun asian esittelijäksi kuntaministeri Mari Kiviniemen jääviyden vuoksi joutuva Pekkarinen teki tiettäväksi, "että hänen kantansa eroaa esittelevän virkamiehen kannasta".
Kuka on Pekkarisen mainitsema "esittelevä virkamies"? Ainakin hallituksessa asian esittelee ministeri Mauri Pekkarinen. Ei kai voitane ajatella, että hänen kantansa poikkeaa asian esittelevän ministeri Mauri Pekkarisen kannasta.
Jos Pekkarinen tarkoittaa sisäministeriössä asiaa valmistellutta virkamiestä, ilmeisesti erityisavustaja Raimo Holsteria, niin mikä osuus Pekkarisella on valmisteluun? Eikö virkamies piitannut ministerin kannasta?
Vai olisiko niin onnettomasti, että jääviksi julistautunut Kiviniemi olisi jääviydestään huolimatta vaikuttanut valmisteluun?
Jos ei kumpikaan, niin jäljelle jää vain vaihtoehto, että asian valmistelu olisi suoritettu ilman poliittista ohjausta. Siinä tapauksessa joudutaan toteamaan, että hallitus ajelehtii ministeriöiden virkamiesten ohjauksessa; ajopuuhallitus ei ole kovinkaan väärä luonnehdinta.

Lisäys 28.6.07   Hallitus päätti n. 30 neliökilometrin siirtämisestä Sipoolta Helsingille; Helsinki oli vaatinut 50 neliökilometriä. Äänin 8-4 päätettyä liitosta vastustivat asian esitellyt Mauri Pekkarinen, Paavo Väyrynen, Stefan Wallin ja Astrid Thors. Jääviysilmoituksensa perunut Matti Vanhanen äänesti puolesta.
Jäävinä käsittelyyn osallistumaton asuntoministeri Jan Vapaavuori kiitti hallituksen päätöstä, jota hän nimitti "metropolitpolitiikan alkulaukaukseksi". Vastaavia aluekaappauksia tultaneen siis tekemään lisää ainakin, jos se riippuu Jan Vapaavuoresta.

Sinänsä myönteistä, että Vapaavuori julisti noin avoimesti nykykokoomuksen hallintodoktriinin, Mutta miksi hän keksi sille uuden nimityksen, kun sitä vanhastaan on totuttu kutsumaan siirtomaapolitiikaksi. Siinäkin, kansainvälisesti toteutetussa, käytettiin vahvemman oikeutta siirtomaaksi vallatun alueen omimiseen siirtomaaisäntien eduksi; alusmaan kansalaisille ei siitäkään hyvää seurannut.