Kansalaiset näyttävät ottaneen vaalissa kantaa ehdokkaitten oikeuskäsityksiinkin mm. pudottamalla vaali-ilmoituksia ALV-vapaasti pöydän ali makselleen OM Leena Luhtasen (sdp) kokonaan eduskunnasta.
Saman kohtalon, eri syistä kylläkin, koki myös perustuslakivaliokunnan varapuheenjohtaja Arja Alho (sdp), samoin hänen puoluetoverinsa Ilkka Taipale ja keskustan Seppo Särkiniemi. PeV:n varajäsenistäkin jäi eduskuntapaikka uusimatta sdp:n Risto Kuismalta ja Arto Seppälältä sekä keskustan Terhi Peltokorvelta. Heidän lisäkseen vapaaehtoisesti eduskunnan ja PeV:n jäsenyyden jättivät vihreitten Outi Ojala ja rkp:n Roger Jansson (Ahvenanmaa).

Kyllä minulle sopii, että vastuuta kannetaan noinkin. Toivottavasti PeV:n uudet jäsenet onnistuvat sisäistämään edeltäjiään paremmin Perustuslain 29 §:n sanoman: "Kansanedustaja on velvollinen toimessaan noudattamaan oikeutta ja totuutta."
Asiassa päästäisiin huikea loikka oikeaan suuntaan jo sillä, jos PeV:n mietinnöt laillisuusvalvojien vuosittaisista kertomuksista sisältäisivät edes nimeksi totuudenmukaisia huomioita hallinnon lainmukaisuuden ja erityisesti laillisuusvalvonnan tilasta. Kyllä ne PeV:n jäsenten tiedossa ovat olleet, mutta mietintöön niitä ei ole kirjattu tahraamaan Suomen mainetta "oikeusvaltioperiaatteen mallimaana". AEO Ilkka Rautio on jo varoittanut tuollaisen "kulissioikeudenmukaisuuden" seurauksista.

Eräs esimerkki EOA:n kertomukseen kirjattujenkin laajojen laittomuuksien hyväksymisestä ja pimittämisestä on vuodelta 2004. Vuotta aikaisemmin PeV hyväksytti eduskunnalla viimeisenä istuntopäivänä ennen vaalilomaa nippuratkaisuna kopiotekniikalla laaditut tynkäsatunsa kahdelta vuodelta, että hallinto toimii hyvin ja laillisuusvalvonta on erinomaista. Todellisuudessa PeV ei ollut perehtynyt EOA:n ja OKA:n kertomuksiin lainkaan. Samanlainen nippuhyväksyntä hankittiin tänäkin vuonna, nyt toiseksi viimeisenä istuntopäivänä.

Oireellistako, että kukaan PeV:n kokoomuslaisesta jäsenestä ei joutunut kantamaan vastuutaan edellä sanottujen tavoin. PeV on kuulunut jo 60 vuotta kokoomuksen mandaattiin; edellinen ei-kokoomuslainen phj oli muuan Urho Kekkonen 40-luvun alkupuolella. Vaikka PeV:n alennustila ei johtuisikaan nimenomaan kokoomus-vetoisuudesta, niin eivät sen kokoomuslaiset puheenjohtajat ole ainakaan kovin aktiivisesti olleet korjaamassa linjaa oikeudenmukaisuuden suuntaan. Kimmo Sasi sentään vielä suuren salin puhujapöntöstä esitti 3-4 valikoidun tapauksen perusteellista selvittämistä eräänlaisiksi laillisuusvalvonnan maamerkeiksi - Landmark Cases, kuten hän niitä kutsui -, mutta se ajatus ei kantanut edes yön yli, saati puheista tekoihin.
Toivossa on hyvä elää, mutta liiallinen optimismi on itsepetosta. Tuskin olen ylipessimistinenkään, jos pelkään, että PeV:n seuraavaksi puheenjohtajaksi valitaan Jan Vapaavuori. Aiemman kirjeenvaihdon perusteella hän on oikeusturva-asioissa Kimmo Sasiakin tylympi; omana preferenssinään hän mm. esitti, että hänen ei tarvitse "profiloitua oikeusturva-asioissa". Johtuneeko vieroksuva asenne siitä, että oikeustieteen kandidaattina hänellä on omakohtaista kokemusta rikosasioissakin - tosin vain pöydän "väärältä" puolelta.

Lisäys 16.4.07:  PeV:n puheenjohtajuus menee uuteen jakoon, kun Jan Vapaavuori nostetaan Vanhasen II -hallituksen asuntoministeriksi. Vapaavuori pätevöityi tehtävään pyrkiessään asuttamaan Sipoon ranta-alueet helsinkiläisillä. Sipoolaiset eivät ymmärrettävästi olleet ilahtuneita hankkeesta.

Lisäys 3.4.07: Pelkoni Jan Vapaavuoren puheenjohtajuudesta osoittautui aiheelliseksi.
Muutoin PeV uusiutui valtaosiltaan, jatkajia ovat vain puheenjohtajaksi siirtynyt Jan Vapaavuori, Heidi HautalaMarkku Rossi ja varsinaiseksi jäseneksi siirtynyt Veijo Puhjo sekä nyt varajäseniksi siirtyneet
Johannes Koskinen, Annika Lapintie ja Klaus Pentti.

PeV kokoonpano
pj Vapaavuori, Jan /kok
vpj Paasio, Heli /sdp
Hautala, Heidi /vihr
Karvo, Ulla /kok
Kataja, Sampsa /kok
Kärkkäinen, Kari /kd
Lintilä, Mika /kesk
Nauclér, Elisabeth /rkp
Nylander, Mikaela /rkp
Oinonen, Lauri /kesk
Ojala-Niemelä, Johanna /sd
Paloniemi, Aila /kesk
Peltonen, Tuula /sdp
Puhjo, Veijo /vas
Rossi, Markku /kesk
Ukkola, Tuulikki /kok
Vuolanne, Antti /sdp

Varajäsenet:
Gestrin, Christina /rkp
Hiltunen, Rakel /sdp
Koskinen, Johannes /sdp
Lapintie, Annika /vas
Mieto, Juha /kesk
Pakkanen, Markku /kesk
Pentti, Klaus /kesk
Ravi, Pekka /kok
Viljanen, Ilkka /kok