Kokoomuksen puoluevaltuuston helsinkiläinen puheenjohtaja Sari Sarkomaa kiukuttelee puolueen verkkolehdessä SDP:lle, jonka hän näkee Sipoon maiden pakkokaappauksessa pelaavan kaksilla korteilla. SDP:n puoluesihteeri Maarit Feldt-Ranta on ehdottanut asian käsittelyn lykkäämistä maaliskuun vaalien yli.
"Pääkaupunkiseudun menestys on kaikin tavoin koko maan etu", julistaa Sarkomaa ja vaatii seuraavaan hallitusohjelmaan kirjattavaksi "toimet Helsingin ja pääkaupunkiseudun kehittämiseksi".

Ei Sarkomaa vallan väärässä ole. Halu lykätä vaalien yli keskustelu myös SDP:n aktiivisesti ajamasta siirtomaapolitiikan aikakauteen kuuluvasta aluekaappauksesta on kansalaisten päätösvallan väheksymistä.
SDP:llä näyttää olevan kantavana teemanaan - suorastaan ominaisuus - pyrkimys vältellä kansalaisten kuulemista. Sellainen "vapaa" demokratia ei kuulu puolueen adoptoimaan "edustukselliseen" demokratiaan; siinä kansalaismielipiteellä on vain päätöksentekoa häiritsevä rooli. "Edustuksellisesta" demokratiastakin puolue on valinnut puoluediktatuuria lähinnä olevan vaihtoehdon: estetään kansalaisia saamasta oikeaa tietoa ehdokkaiden kannoista ennen edustajiksi kelvollisten valitsemista.

Sarkomaa vaati linjauksessaan täyskäännöstä nykyiseen aluepolitiikkaan. Nykyisessä hallitusohjelmassa on kirjattu aluepolitiikasta kanta:
"Hallitus harjoittaa sosiaaliseen ja alueelliseen tasapainoon tähtäävää politiikkaa. Eroja alueiden kehittämisedellytyksissä kavennetaan. Tavoitteena on muuttoliikkeen ja väestörakenteen tasapainottaminen sekä palvelurakenteen turvaaminen koko maassa."

Tuosta periaatteesta kokoomus haluaa näköjään eroon; Sarkomaan vision mukaan pitää siirtyä Helsinki-keskeiseen politiikkaan, jossa ympäristökunnat luovuttavat maa-alueensa ja maakunnat veronmaksajansa.
Siltä osin on annettava Sarkomaalle tunnustus, että hän toi puolueensa aluepoliittiset tavoitteen noin selkeästi esiin ja vaatii teeman käsittelyä vaaleissa. Ainakin äänestäjät voivat sen perusteella valita, ketkä ehdokkaista he katsovat kelvollisimmiksi linjaamaan aluepolitiikkaa, ja mikseipä kunnallista itsehallintoakin, tulevassa eduskunnassa.
Arvatenkin kokoomuksen 42 kansanedustajasta maakuntia edustavat 36 eivät tule kovinkaan innokkaasti esittelemään Sarkomaan linjausta omille äänestäjilleen. Jos noin käy, niin kokoomus itse syyllistyy siihen kaksilla korteilla pelaamiseen, mistä se Sarkomaan sanoilla SDP:tä moittii.